U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Andesgemeenschap en haar lidstaten (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru en Venezuela), anderzijds, ondertekend in Rome op 15 december 2003

van de Vlaamse Regering
939 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 augustus 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
12 december 2006
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
22 december 2006
Bekrachtigd en afgekondigd
27 februari 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

939 (2005-2006) nr. 1
939 (2005-2006) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Miet Smet
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid