U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de republieken Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama, anderzijds, ondertekend in Rome op 15 december 2003

van de Vlaamse Regering
938 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 augustus 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
12 december 2006
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
21 december 2006
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
22 december 2006
Bekrachtigd en afgekondigd
27 februari 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

938 (2005-2006) nr. 1
938 (2005-2006) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid