U bent hier

Vrijdag 10 april zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op vrijdag 10 april zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 07:00u en duren tot 09:00u.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, vindt het onderhoud ’s ochtends vroeg plaats.
Onze excuses.

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin

van de Vlaamse Regering
932 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 juli 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
5 december 2006
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
21 december 2006
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda:
Beraadslaging
Hoofdelijke stemming
22 december 2006
Bekrachtigd en afgekondigd
6 maart 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

932 (2005-2006) nr. 1
932 (2005-2006) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid