U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid

850 (2005-2006) nr. 11
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

12 juli 2006
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

850 (2005-2006) nr. 1
850 (2005-2006) nr. 3
850 (2005-2006) nr. 5
850 (2005-2006) nr. 6
850 (2005-2006) nr. 8
850 (2005-2006) nr. 9
850 (2005-2006) nr. 11