U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid

850 (2005-2006) nr. 10
Amendementen 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 en 51
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

5 juli 2006
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

850 (2005-2006) nr. 1
850 (2005-2006) nr. 3
850 (2005-2006) nr. 5
850 (2005-2006) nr. 6
850 (2005-2006) nr. 8
850 (2005-2006) nr. 9
850 (2005-2006) nr. 10