U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en over het voorstel van decreet houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2000 tot reglementering van het sociaal huurstelsel voor sociale woningen die worden verhuurd of onderverhuurd door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of een sociale huisvestingsmaatschappij met toepassing van titel VII van de Vlaamse Wooncode

824 (2005-2006) nr. 5
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

20 juni 2006
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever
Dominique Guns
Dossiers