U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid

850 (2005-2006) nr. 4
Amendementen 34 en 35
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

21 juni 2006
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

850 (2005-2006) nr. 1
850 (2005-2006) nr. 3
850 (2005-2006) nr. 4
850 (2005-2006) nr. 5
850 (2005-2006) nr. 6
850 (2005-2006) nr. 8
850 (2005-2006) nr. 9