U bent hier

Verslag over het voorstel van decreet houdende wijziging van de Gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming

876 (2005-2006) nr. 4
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

21 juni 2006
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

876 (2005-2006) nr. 1
876 (2005-2006) nr. 2
876 (2005-2006) nr. 4
876 (2005-2006) nr. 5
876 (2005-2006) nr. 6