U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende 'de sociale staat van Vlaanderen'

890 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

21 juni 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
17 oktober 2006
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
6 februari 2007
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Gedachtewisseling met de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering
13 februari 2007
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
14 maart 2007
20 maart 2007
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda:
Tweede lezing (beslissing plenaire vergadering van 14 maart 2007)
Tweede lezing (Regl. art. 75)

Documenten

890 (2005-2006) nr. 1
890 (2005-2006) nr. 2
890 (2005-2006) nr. 3
890 (2005-2006) nr. 4
890 (2005-2006) nr. 5
890 (2005-2006) nr. 7

Meer details

Verslaggever
Eric Van Rompuy
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid