U bent hier

Amendementen op het voorstel van decreet houdende de goedkeuring van de normen voor Vlaamse Overheidscommunicatie en houdende wijziging van het decreet van 19 juli 2002 houdende de controle op de communicatie van de Vlaamse overheid

863 (2005-2006) nr. 2
Amendementen 1 en 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

19 juni 2006
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

863 (2005-2006) nr. 1
863 (2005-2006) nr. 2
863 (2005-2006) nr. 3