U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en gewesten

811 (2005-2006) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

14 juni 2006
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

811 (2005-2006) nr. 1
811 (2005-2006) nr. 2
811 (2005-2006) nr. 3