U bent hier

Amendementen op het voorstel van decreet houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken

205 (2004-2005) nr. 4
Amendementen 5 en 6
Stand van zaken:

Documenten

205 (2004-2005) nr. 1
205 (2004-2005) nr. 3
205 (2004-2005) nr. 4
205 (2004-2005) nr. 5