U bent hier

Amendementen op het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers en van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de versterking van het instrumentarium woonkwaliteitsbewaking

672 (2005-2006) nr. 3
Amendementen 1, 2, 3, 4 en 5
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

7 juni 2006
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

672 (2005-2006) nr. 1
672 (2005-2006) nr. 2
672 (2005-2006) nr. 3
672 (2005-2006) nr. 4