U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

824 (2005-2006) nr. 2
Amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

30 mei 2006
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.