U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende instelling van noodmaatregelen ter bestrijding van de luchtvervuiling in Vlaanderen, in het bijzonder door fijn stof en ozon

van Rudi Daems, Vera Dua, Jos Stassen, Jef Tavernier en Eloi Glorieux, verslag door Joke Schauvliege en Karlos Callens
858 (2005-2006) nr. 1

Procedureverloop

24 mei 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering
Voorstel spoedbehandeling verworpen
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
15 juni 2006
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
22 juni 2006

Documenten

858 (2005-2006) nr. 1
858 (2005-2006) nr. 2

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid