U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid

van de Vlaamse Regering, verslag door Chokri Mahassine en Wim Van Dijck
850 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 mei 2006
Verstuurd naar de voorzitter
22 mei 2006
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
15 juni 2006
In behandeling in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
22 juni 2006
Tweede lezing in commissie gevraagd
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van: - de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - het Vlaams Minderhedencentrum
27 juni 2006
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: Tweede lezing (artikel 68, 1.b Reglement) Stemming
14 juli 2006
Bekrachtigd en afgekondigd
9 november 2006
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

850 (2005-2006) nr. 1
850 (2005-2006) nr. 3
850 (2005-2006) nr. 5
850 (2005-2006) nr. 6
850 (2005-2006) nr. 8
850 (2005-2006) nr. 9

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid