U bent hier

Met redenen omklede motie van de dames Tinne Rombouts, Hilde Crevits en Joke Schauvliege, de heer Mark Demesmaeker, mevrouw Stern Demeulenaere en de heer Bart Martens tot besluit van de op 27 april 2006 door mevrouw Tinne Rombouts in commissie gehouden interpellatie tot de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, over de werkwijze bij de herbevestiging van agrarische gebieden

827 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

2 mei 2006
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in plenaire vergadering.
17 mei 2006
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
17 mei 2006, 14.37u

Documenten

827 (2005-2006) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid