U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006

van de Vlaamse Regering
19 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

28 april 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
18 mei 2006
In behandeling in
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
23 mei 2006
In behandeling in
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Afgehandeld in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
30 mei 2006
In behandeling in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Afgehandeld in
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
6 juni 2006
Afgehandeld in
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
8 juni 2006
Afgehandeld in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
13 juni 2006
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
28 juni 2006
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
30 juni 2006
Bekrachtigd en afgekondigd
25 januari 2007
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

19 (2005-2006) nr. 1
19 (2005-2006) nr. 1-Bijlagen
19 (2005-2006) nr. 4-A
19 (2005-2006) nr. 4-B
19 (2005-2006) nr. 4-C
19 (2005-2006) nr. 4-D
19 (2005-2006) nr. 4-E
19 (2005-2006) nr. 4-F
19 (2005-2006) nr. 4-G
19 (2005-2006) nr. 4-H
19 (2005-2006) nr. 4-I
19 (2005-2006) nr. 4-J
19 (2005-2006) nr. 4-K
19 (2005-2006) nr. 4-L
19 (2005-2006) nr. 5
19 (2005-2006) nr. 5-Bijlagen