U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat het ondersteunen van projecten van gemeenschappelijk wonen betreft

van Vera Dua en Mieke Vogels
806 (2005-2006) nr. 1

Procedureverloop

19 april 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
14 februari 2008
In behandeling in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
26 maart 2009
Verworpen in commissie

Documenten

806 (2005-2006) nr. 1
806 (2005-2006) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Jan Roegiers
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid