U bent hier

Verslag van de Vlaamse Regering. Vlaamse vinger aan de Europese pols. Overzicht van voor Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2006. Januari 2006. Gedachtewisseling over de dossiers inzake Landbouw, Visserij en Platteland. Verslag namens de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid uitgebracht door mevrouw Tinne Rombouts

51 (2005-2006) nr. 5
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

3 april 2006

Meer details

Verslaggever