U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering

van de Vlaamse Regering, verslag door Erik Matthijs
788 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 maart 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
27 april 2006
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
4 mei 2006
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
16 juni 2006
Bekrachtigd en afgekondigd
18 juli 2006
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

788 (2005-2006) nr. 1
788 (2005-2006) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid