U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 20 maart 2006 door de heren Jurgen Verstrepen en Carl Decaluwe in commissie gehouden interpellaties tot de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over de gevolgen van het arrest van de Raad van State van 7 februari 2006 met betrekking tot de vernietiging van een erkenning van een lokale radio

van Carl Decaluwe, Dany Vandenbossche, Bart Caron, Kris Van Dijck en Margriet Hermans
783 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

22 maart 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
19 april 2006
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

783 (2005-2006) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid