U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-general voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO

van Johan Deckmyn, Werner Marginet en Erik Arckens
704 (2005-2006) nr. 2
Amendement nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

16 maart 2006
Amendement (pdf) ingediend

Documenten

704 (2005-2006) nr. 1
704 (2005-2006) nr. 2
704 (2005-2006) nr. 3