U bent hier

Voorstel van decreet houdende oprichting van de vzw 'Landcommanderij Alden Biesen' als een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

van Johan Sauwens, Chokri Mahassine, Laurence Libert, Joris Vandenbroucke en Jan Peumans
772 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: ingetrokken

Procedureverloop

16 maart 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
26 april 2007
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
2 mei 2007
Advies Raad van State gevraagd
Advies Rekenhof gevraagd
31 mei 2007
Advies Rekenhof ontvangen
5 juni 2007
Advies Raad van State ontvangen
2 juli 2008
Ingetrokken

Documenten

772 (2005-2006) nr. 1
772 (2005-2006) nr. 2
772 (2005-2006) nr. 3

Meer details

Verslaggever
Trees Merckx-Van Goey
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid