U bent hier

Voorstel van decreet houdende oprichting van de vzw 'Landcommanderij Alden Biesen' als een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

van Johan Sauwens, Chokri Mahassine, Laurence Libert, Joris Vandenbroucke en Jan Peumans
772 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: ingetrokken

Procedureverloop

16 maart 2006
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
26 april 2007
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
2 mei 2007
Advies Raad van State gevraagd.
Advies Rekenhof gevraagd.
31 mei 2007
Advies Rekenhof ingediend.
5 juni 2007
2 juli 2008
Ingetrokken.

Documenten

772 (2005-2006) nr. 1

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid