U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 15 maart 2006 door de heer Jos Stassen gehouden actuele interpellatie tot de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over het voorstel van de minister betreffende de eventuele afschaffing van de vijfminutenregel inzake kinderreclame op televisie

van Carl Decaluwe, Dany Vandenbossche, Bart Caron, Kris Van Dijck en Margriet Hermans
769 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

15 maart 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
29 maart 2006
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

769 (2005-2006) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid