U bent hier

Verslag van de Vlaamse Regering. Vlaamse vinger aan de Europese pols. Overzicht van voor Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2006. Januari 2006. Gedachtewisseling over de dossiers inzake Leefmilieu en Natuur. Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed uitgebracht door de heren Bart Martens en Rudi Daems

51 (2005-2006) nr. 4
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

14 maart 2006

Meer details

Verslaggevers