U bent hier

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid

van Veerle Heeren, Dominique Guns, Caroline Gennez, Bart De Wever, Tom Dehaene en Else De Wachter
641 (2005-2006) nr. 4
Amendement nr. 7
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

14 maart 2006
Amendement ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

641 (2005-2006) nr. 1
641 (2005-2006) nr. 2-Erratum
641 (2005-2006) nr. 3
641 (2005-2006) nr. 3-Errata
641 (2005-2006) nr. 5-Errata