U bent hier

Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie

van de Vlaamse Regering, verslag door Jos De Meyer en Karlos Callens
745 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 februari 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
21 maart 2006
In behandeling in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Aangenomen in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk III Energie Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
22 maart 2006
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (met uitzondering van hoofdstuk III Energie) Benoeming van een verslaggever en toelichting
30 maart 2006
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (met uitzondering van Hoofdstuk III Energie) Voortzetting van de bespreking en stemming
18 april 2006
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk III Energie Tweede lezing op verzoek van een lid op basis van artikel 68, 1°, b) van het Reglement Stemming
20 april 2006
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (met uitzondering van hoofdstuk III Energie) Voortzetting van de bespreking en stemming
19 mei 2006
Bekrachtigd en afgekondigd
20 juni 2006
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

745 (2005-2006) nr. 1
745 (2005-2006) nr. 2
745 (2005-2006) nr. 3
745 (2005-2006) nr. 5
745 (2005-2006) nr. 7
745 (2005-2006) nr. 9

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid