U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 9 februari 2006 door de dames Marleen Vanderpoorten en An Michiels in commissie gehouden interpellaties tot de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, respectievelijk over het tekort aan praktijkleraars in het technisch secundair onderwijs en over het tekort aan leerkrachten praktijkvakken in het technisch secundair en beroepssecundair onderwijs

van Marleen Vanderpoorten, Jos De Meyer, Gilbert Van Baelen, Robert Voorhamme en Kathleen Helsen
722 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

13 februari 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
22 februari 2006
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

722 (2005-2006) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid