U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 9 februari 2006 door de heer Kris Van Dijck in commissie gehouden interpellatie tot de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over de contingentering van het aantal artsen

van Werner Marginet, Katleen Martens, An Michiels en Marie-Rose Morel
716 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

9 februari 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
22 februari 2006
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

716 (2005-2006) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details