U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 9 februari 2006 door de heer Werner Marginet in commissie gehouden interpellatie tot de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over de verklaringen van de minister betreffende het loonoverleg, de loonkosten, het Generatiepact en de noodzaak van een sociaaleconomische staatshervorming

van Werner Marginet, Roland Van Goethem, Jan Penris, Katleen Martens en Johan Deckmyn
717 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

9 februari 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
22 februari 2006
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

717 (2005-2006) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid