U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 7 februari 2006 door de heer Luk Van Nieuwenhuysen in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Fientje Moerman, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, over een eventuele herziening of opheffing van het samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 betreffende de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel

van Miet Smet, Jan Loones, Stern Demeulenaere, Anissa Temsamani en Dirk De Cock
710 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

8 februari 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
22 februari 2006
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

710 (2005-2006) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details