U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 2 februari 2006 door de heren Jos Stassen en Erik Arckens in commissie gehouden interpellaties tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, respectievelijk over de gevolgen van de schorsing door de Raad van State van de uitvoeringsbesluiten bij het Kunstendecreet wat het muziektheater betreft en over de schorsing van de artikels 10 en 11 van het uitvoeringsbesluit van het Kunstendecreet en de implicaties hiervan op de musicalsector

van Jos Stassen
702 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

6 februari 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
22 februari 2006
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

702 (2005-2006) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Dossiers