U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 2 februari 2006 door mevrouw An Michiels in commissie gehouden interpellatie tot de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over de evolutie van de kennis van het Frans

696 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

2 februari 2006
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in plenaire vergadering.
15 februari 2006
In behandeling in plenaire vergadering.
Verworpen in plenaire vergadering.

Documenten

696 (2005-2006) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid