U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 2 februari 2006 door mevrouw An Michiels in commissie gehouden interpellatie tot de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over de evolutie van de kennis van het Frans

van An Michiels, Katleen Martens en Werner Marginet
696 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

2 februari 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
15 februari 2006
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

696 (2005-2006) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid