U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), en meer specifiek het annuleren van de verplichting zwembadwater te ontsmetten door middel van chloor

van Felix Strackx, Frans Wymeersch, Stefaan Sintobin, Wim Van Dijck, Pieter Huybrechts en Marleen Van den Eynde
692 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

1 februari 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
14 december 2006
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
6 juni 2009
Vervallen

Documenten

692 (2005-2006) nr. 1

Meer details

Verslaggever
Katleen Martens
Materie
Gewestaangelegenheid