U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid

van Veerle Heeren, Dominique Guns, Caroline Gennez en Dirk De Cock
641 (2005-2006) nr. 2
Amendement nr. 3
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

1 februari 2006
Amendement ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

641 (2005-2006) nr. 1
641 (2005-2006) nr. 2-Erratum
641 (2005-2006) nr. 3
641 (2005-2006) nr. 3-Errata
641 (2005-2006) nr. 5-Errata