U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid

641 (2005-2006) nr. 2
Amendementen 1, 2, 3, 4 en 5
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

1 februari 2006
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

641 (2005-2006) nr. 1
641 (2005-2006) nr. 2
641 (2005-2006) nr. 2-Erratum
641 (2005-2006) nr. 3
641 (2005-2006) nr. 3-Errata
641 (2005-2006) nr. 5-Errata