U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 26 januari 2006 door mevrouw Vera Dua in commissie gehouden interpellatie tot de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, over het vrijmaken van bouwgronden en de mogelijkheid om een speculatiehefing van onbebouwde percelen in te voeren

van Vera Dua en Rudi Daems
679 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

27 januari 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
8 februari 2006
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

679 (2005-2006) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid