U bent hier

Verslag van de Vlaamse Regering. Vlaamse vinger aan de Europese pols. Overzicht van voor Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2006. Januari 2006

51 (2005-2006) nr. 1

Procedureverloop

26 januari 2006
Te behandelen in
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
9 februari 2006
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Afgehandeld in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
21 februari 2006
In behandeling in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Afgehandeld in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
23 februari 2006
In behandeling in
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Afgehandeld in
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
23 maart 2006
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
28 maart 2006
In behandeling in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Afgehandeld in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
4 mei 2006
Afgehandeld in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
8 juni 2006
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
15 juni 2006
Afgehandeld in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media