U bent hier

Overzicht van voor Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2006. Verslag van de Vlaamse Regering. Vlaamse vinger aan de Europese pols. Januari 2006

van de Vlaamse Regering, verslag door Miet Smet, Tinne Rombouts, Bart Martens, Rudi Daems, Anissa Temsamani, Annick De Ridder, Roland Van Goethem, Bart Caron en Johan Verstreken
51 (2005-2006) nr. 1

Procedureverloop

26 januari 2006
Te behandelen in
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
9 februari 2006
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Afgehandeld in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
21 februari 2006
In behandeling in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Afgehandeld in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking
23 februari 2006
In behandeling in
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Afgehandeld in
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Voorstel van richtlijn over overstromingsbeoordeling en -beheer COM(2006)15 Thematische strategie inzake afvalpreventie en afvalrecycling COM(2005)666 Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Gedachtewisseling met de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming Benoeming van een verslaggever
23 maart 2006
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Gedachtewisseling met mevrouw Fientje Moerman, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitlandse Handel, over de opvolging van de economische dossiers Benoeming van een verslaggever
28 maart 2006
In behandeling in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Afgehandeld in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoorzitting over NAIADES (dossier Binnenvaart) met: - de heer Felix Leinemann, Europese Commissie, DG Energie en Vervoer - de heer ir. Rik Goetinck, wnd. directeur-generaal Administratie Waterwegen en Zeewezen, de heer ir. Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder Waterwegen en Zeekanaal NV en de heer Erik Portugaels, adjunct-administrateur-generaal NV De Scheepvaart - de heer Alex Van Breedam, managing director Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL) - de heer Filip Martens, voorzitter raad van bestuur Promotie Binnenvaart Vlaanderen Benoeming van een verslaggever
4 mei 2006
Afgehandeld in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Gedachtewisseling met mevrouw Fientje Moerman, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitlandse Handel, over de opvolging van de economische dossiers Benoeming van een verslaggever
23 mei 2006
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Gedachtewisseling met de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel Benoeming van een verslaggever
8 juni 2006
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
15 juni 2006
Afgehandeld in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Gedachtewisseling met de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel Benoeming van een verslaggever

Documenten

51 (2005-2006) nr. 1
51 (2005-2006) nr. 2
51 (2005-2006) nr. 3
51 (2005-2006) nr. 4
51 (2005-2006) nr. 5
51 (2005-2006) nr. 6
51 (2005-2006) nr. 7
51 (2005-2006) nr. 8
51 (2005-2006) nr. 9