U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa en de slotakte, ondertekend in Rome op 29 oktober 2004

358 (2004-2005) nr. 3
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

24 januari 2006
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

358 (2004-2005) nr. 1
358 (2004-2005) nr. 2
358 (2004-2005) nr. 3

Meer details

Verslaggevers
Anne Marie Hoebeke en Stefaan Sintobin