U bent hier

Verslag van de hoorzittingen over het ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa en de slotakte, ondertekend in Rome op 29 oktober 2004, en over de thematiek van de Europese Grondwet

358 (2004-2005) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

20 januari 2006

Documenten

358 (2004-2005) nr. 1
358 (2004-2005) nr. 2
358 (2004-2005) nr. 3

Meer details

Verslaggevers
Anne Marie Hoebeke en Stefaan Sintobin