U bent hier

Verzoekschrift over de wetgeving houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed uitgebracht door mevrouw Joke Schauvliege en de heer Rudi Daems

667 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

20 januari 2006
1 februari 2006
Plenaire vergadering

Documenten

667 (2005-2006) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid