U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 19 januari 2006 door de heer Erik Arckens in commissie gehouden interpellatie tot de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, over de spanning tussen Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake de inzet en werking van het Stedenfonds in Brussel

van Erik Arckens, Christian Verougstraete, Werner Marginet en Jan Penris
665 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

19 januari 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
1 februari 2006
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

665 (2005-2006) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid