U bent hier

Ontwerp van decreet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind

van de Vlaamse Regering
662 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 januari 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
15 februari 2006
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
24 februari 2006
Bekrachtigd en afgekondigd
21 maart 2006
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

662 (2005-2006) nr. 1
662 (2005-2006) nr. 2

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid