U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 17 januari 2006 door de heer Rob Verreycken in commissie gehouden interpellatie tot de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over het toezicht door de Vlaamse overheid op de inhoudelijke werking en het financiële beheer van ngo's die aan ontwikkelingssamenwerking doen en een beroep doen op de Vlamingen voor giften

van Rob Verreycken, Karim Van Overmeire, Stefaan Sintobin, Roland Van Goethem en Luk Van Nieuwenhuysen
661 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

18 januari 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
1 februari 2006
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

661 (2005-2006) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid