U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende wijziging van de Gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, de wet tot organisatie van de geautomatiseerde stemming van 11 april 1994 en het decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de controle van de verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen voor de verkiezing van het Vlaams Parlement

637 (2005-2006) nr. 3
Amendementen 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 en 25
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

12 januari 2006
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.