U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende het voortbestaan van kampplaatsen

van Tinne Rombouts, Joke Schauvliege, Sabine Poleyn, Kris Van Dijck, Herman Schueremans en Joris Vandenbroucke, verslag door Johan Verstreken
634 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

22 december 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
23 februari 2006
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
6 maart 2006
Advies parlementaire commissie gevraagd
14 maart 2006
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Afgehandeld in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Op de agenda: Vraag om advies vanwege de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (Regl. art. 31) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de indieners, bespreking en formulering van een advies
16 maart 2006
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Vraag om advies vanwege de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (Regl. art. 31) Benoeming van een verslaggever en bespreking
22 maart 2006
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Afgehandeld in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Vraag om advies vanwege de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (Regl. art. 31) Benoeming van een verslaggever
27 april 2006
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming

Documenten

634 (2005-2006) nr. 1
634 (2005-2006) nr. 2
634 (2005-2006) nr. 3
634 (2005-2006) nr. 4

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid