U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 13 december 2005 1° door mevrouw Linda Vissers in commissie gehouden interpellatie tot de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, over het onderzoek van de Vlaamse Regering betreffende de klacht van een ontslagen personeelslid van de Limburgse Reconversiemaatschappij met betrekking tot al dan niet vermeende normvervaging bij bepaalde bestuurders; 2° door de heer Rudi Daems in commissie gehouden interpellatie tot de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, en tot de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, over mogelijke onregelmatigheden bij de Limburgse Reconversiemaatschappij; 3° door de heer Jan Peumans in commissie gehouden interpellatie tot de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, en tot de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, over mogelijke onregelmatigheden bij de Limburgse Reconversiemaatschappij

van Veerle Heeren, Gilbert Van Baelen, Ludo Sannen, Joris Vandenbroucke en Jan Peumans
625 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

15 december 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
11 januari 2006
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

625 (2005-2006) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid