U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006, en verslag over de beleidsbrief Gelijke Kansen - Beleidsprioriteiten 2005-2006, de beleidsbrief Inbugering - Beleidsprioriteiten 2005-2006, de beleidsbrief Vlaams Woonbeleid - Beleidsprioriteiten 2005-2006 en de beleidsbrief Stedenbeleid - Beleidsprioriteiten 2005-2006

namens de Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen, verslag door Veerle Heeren, Sven Gatz, Chokri Mahassine en Jan Roegiers
15 (2005-2006) nr. 4-K
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

2 december 2005
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2005-2006) nr. 1-Bijlagen
15 (2005-2006) nr. 2
15 (2005-2006) nr. 3
15 (2005-2006) nr. 4-A
15 (2005-2006) nr. 4-B
15 (2005-2006) nr. 4-C
15 (2005-2006) nr. 4-D
15 (2005-2006) nr. 4-E
15 (2005-2006) nr. 4-F
15 (2005-2006) nr. 4-G
15 (2005-2006) nr. 4-H
15 (2005-2006) nr. 4-I
15 (2005-2006) nr. 4-J
15 (2005-2006) nr. 4-K
15 (2005-2006) nr. 4-L
15 (2005-2006) nr. 5-Erratum
15 (2005-2006) nr. 7
15 (2005-2006) nr. 7-Erratum
15 (2005-2006) nr. 10-Erratum

Meer details

Verslaggevers
Veerle Heeren, Sven Gatz, Chokri Mahassine en Jan Roegiers