U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005

464 (2004-2005) nr. 8
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

7 december 2005
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

464 (2004-2005) nr. 1
464 (2004-2005) nr. 2
464 (2004-2005) nr. 3
464 (2004-2005) nr. 4
464 (2004-2005) nr. 5
464 (2004-2005) nr. 8